Báo cáo kết quả xét cấp học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XVI cho sinh viên Đại học có kết quả học tập giỏi, xuất sắc + Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng năm 2022
Ngày đưa:  04/01/2022 04:37:23 PM In bài
Vui lòng tải các file đính kèm bên dưới để xem thông tin: 
File 1: Báo cáo két quả xét cấp học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng năm 2022
File 2: Danh sách sinh viên có học lực xuất sắc 3 năm liên tiếp + sinh viên học lực giỏi 03 năm liên tiếp + sinh viên hộ nghèo

File đính kèm       File đính kèm


Bản quyền ©2016 Hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi