Giới thiệu >> Lời ngỏ
Lời ngỏ
(Đăng lúc: 16/08/2016 02:26:19 PM)
Lời ngỏ

 Lời ngỏ

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 22/2012/CT-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Kế hoạch số 1881/KH-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 23/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết 36 – NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Để tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động hội, được sự thống nhất, hỗ trợ của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi thành lập Trang tin điện tử với tên miền: www.hoikhuyenhoc.quangngai.gov.vn

Sự ra đời Trang thông tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động quản lý, điều hành, thu thập, tra cứu, chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và hoạt động của Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh; đồng thời đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, đơn vị và cá nhân quan tâm tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi.

Bước đầu hình thành trang tin điện tử, với trình độ chuyên môn nghiệp vụ có hạn của Ban biên tập, sự tham gia của cộng tác viên chưa nhiều, chắc chắn trang tin không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong quý độc giả thông cảm và chia sẻ.

 

Ban biên tập

 

Xem tin theo ngày tháng:
 
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB