Tin tức hoạt động >> Tin tức hoạt động
Hội Khuyến học huyện Sơn Tịnh tập huấn xây dựng mô hình công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2021 – 2030
(Đăng lúc: 03/07/2023 05:15:53 PM)
Hội Khuyến học huyện Sơn Tịnh tập huấn xây dựng mô hình công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2021 – 2030
Sáng ngày 28/6/2023, Hội Khuyến học huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg và Quyết định số 677/QĐ-TTg về xây dựng mô hình công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2021 – 2030 tại xã Tịnh Hà. Dự buổi tập huấn có đồng chí Lữ Xuân Ánh – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Sơn Tịnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tịnh Hà; chi hội trưởng chi hội khuyến học các thôn, trường học và trưởng ban khuyến học các dòng họ ở xã Tịnh Hà

 

Quang cảnh tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lữ Xuân Ánh – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Sơn Tịnh, báo cáo viên triển khai nội dung Quyết định 387/QĐ-TTg ngày 25/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030"; Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030".

Đồng chí Lữ Xuân Ánh - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Sơn Tịnh, báo cáo viên tại hội nghị

Thông qua tập huấn, giúp cán bộ Hội Khuyến học nắm vững chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, phát huy vai trò tham mưu thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài địa phương, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Đức Văn
Xem tin theo ngày tháng:
 
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB