Tài trợ - học bổng >> Thông tin học bổng
Giấy mời sinh viên nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng năm 2023 (đính kèm file danh sách sinh viên)
(Đăng lúc: 03/01/2023 04:35:51 PM)
Giấy mời sinh viên nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng năm 2023 (đính kèm file danh sách sinh viên)
Năm 2023, Hội đồng Quản lý Qũy học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng đã xét trao tặng cho 209 sinh viên có thành tích học tập giỏi, xuất săc 03 năm liên tục ( 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022) trong đó có 20 sinh viên hộ nghèo có học lực giỏi lực giỏi năm học 2021 - 2022. Hội Khuyến học tỉnh đăng tải giấy mời và danh sách 209 sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XVII năm 2023.

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/GM-HKH

Quảng Ngãi, ngày 05  tháng 01  năm 2023

 

GIẤY MỜI

Nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng

File đính kèm

Hội đồng quản lý Quỹ học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng tỉnh Quảng Ngãi đã xét duyệt hồ sơ, thống nhất danh sách sinh viên đạt tiêu chuẩn cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XVII.

Hội Khuyến học tỉnh kính mời sinh viên đến dự lễ và nhận học bổng:

A, Thời gian: 06 giờ 30 ngày ngày 16 tháng 01 năm 2023 (tức thứ 2 ngày 25 tháng Chạp Âm lịch);

B, Địa điểm: Hội trường KLF, trường Đại học Phạm Văn Đồng (số 968 Quang Trung – Thành phố Quảng Ngãi).

Đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian đến dự lễ và nhận học bổng. Khi đi, sinh viên lưu ý các vấn đề sau:

1, Tuyệt đối phải nhớ mã sinh viên (trong danh sách gửi qua email sinh viên và đăng tải trên trang tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh, mã sinh viên đứng ngay sau tên sinh viên). Nếu sinh viên nào không nhớ mã sinh viên của mình sẽ không được làm thủ tục nhận học bổng.

2, Có mặt trước 06 giờ 30 phút để làm các thủ tục, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19;

3, Mang theo Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ sinh viên);

4, Trang phục lịch sự, chỉnh tề (cả nam và nữ đều mặc quần tây, áo sơ mi trắng, không mang dép lê)

5, Khi đến địa điểm nhận học bổng, đến gặp Ban Tổ chức (tại các bàn đăng ký), ký nhận vào danh sách học bổng và nhận Giấy Chứng nhận vinh dự;

6, Khi vào Hội trường phải ngồi đúng vị trí Ban Tổ chức quy định, giữ trật tự chung. Khi Ban Tổ chức gọi đến tên mình thì khẩn trương lên sân khấu theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức để nhận học bổng, chụp ảnh lưu niệm xong quay về vị trí cũ đến khi kết thúc buổi lễ mới ra về.

Đây là một vinh dự lớn đối với các em sinh viên và gia đình, mong các em đến dự đông đủ, không được vắng mặt, không được cử người nhận thay (theo mục 3, phần IV thông báo số 120/TB-HKH ngày 15/9/2022 của Hội Khuyến học tỉnh), để góp phần vào thành công của buổi lễ.

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

-  Như trên;

-  Thường trực Hội;

-  Lưu VP, VT.

 

(Đã ký)

 

Phạm Thanh Hải

 

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*
 Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*    
Xem tin theo ngày tháng:
 
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB