Xã hội học tập >> Mô hình, tài liệu xã hội học tập
Niềm vui cán đích "Cộng đồng học tập" cấp xã
(Đăng lúc: 17/01/2020 04:12:20 PM)
Niềm vui cán đích "Cộng đồng học tập" cấp xã
Đón xuân Canh Tý 2020, cùng với nhiều niềm vui về thành quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh và huyện thì các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Minh, Tịnh Sơn lại thêm niềm vui mới khi được cán đích “Cộng đồng học tập” cấp xã cùng với sự cán đích 19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Qua 20 năm ra đời và phát triển, trưởng thành của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Sơn Tịnh nói chung các xã Tịnh Thọ, Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Minh, Tịnh Sơn nói riêng là những xã luôn có phong trào khá. Đến nay bình quân số gia đình học tập của xã Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Minh, Tịnh Sơn là 74,57%; dòng họ học tập đạt 73,1%; cộng đồng học tập đạt 86,25%; đơn vị học tập đạt 91,5 % . So với chỉ tiêu của tỉnh thì các xã này đã đạt và vượt tỷ lệ gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập thuộc xã quản lý.

Theo kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại của Đoàn kiểm tra huyện năm 2019 thì các xã nói trên đều đạt 15 tiêu chí theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục& Đào tạo, đạt thang điểm xếp loại khá và tốt (từ 70 điểm trở lên), không có tiêu chí điểm liệt.

Đoàn Kiểm tra UBND huyện kiểm tra tại các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Minh, Tịnh Sơn từ ngày 10 đến ngày 19/12/2019

Cộng đồng học tập (CĐHT) cấp xã là quá trình phấn đấu xây dựng liên tục nhiều năm với  sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với cách làm sáng tạo hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn dân về mục đích ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ của khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Chuyển trọng tâm từ  hoạt động khuyến học, khuyến tài sang xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là bước chuyển mới về chất thông qua phát triển, nhân rộng các mô hình gia học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập.

Xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời nói chung và CĐHT nói riêng còn là nội dung  học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được gắn kết chặt chẽ với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở mà các xã Tịnh Thọ, Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Minh, Tịnh Sơn đã thực hiện có hiệu quả trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người lao động, xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồng nhân lực ở nông thôn, được người dân đồng thuận hưởng ứng mạnh mẽ trong nhiều năm qua.

Việc cán đích CĐHT là niềm vui, là động lực mới về  tinh thần, tạo ra cảm hứng mới để cổ vũ, động viên đối với Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể, Hội khuyến học tiếp tục đem hết tâm huyết và trách nhiệm phấn đấu đạt kết quả cao hơn, giữ vững danh hiệu mà Chủ tịch UBND huyện công nhận.

CĐHT có điểm mở đầu nhưng không có điểm kết thúc. Chúng ta mới cán đích chứ chưa phải đạt đến đích cuối cùng. Điều cốt yếu trong năm 2020 và những năm tiếp theo là phải duy trì, phát triển liên tục về chất. Nếu thỏa mãn, dừng lại cũng có nghĩa là thụt lùi, tụt hậu. Niềm vui của sự cán đích CĐHT không có nghĩa là ngủ quên trên vòng “nguyệt quế” mà phải luôn sáng tạo ra cách làm mới để giữ vững và phát triển phong trào nhằm đạt chất lượng ngày càng cao, hiệu quả ngày càng thiết thực, sức lan tỏa ngày càng nhanh và mạnh./.

Trần Đức Minh - Chủ tịch HKH Sơn Tịnh
Xem tin theo ngày tháng:
 
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB