Xã hội học tập >> Mô hình, tài liệu xã hội học tập
Trà Bồng: Hội nghị tập huấn công tác khuyến học và xây dựng các mô hình học tập
(Đăng lúc: 16/07/2018 07:51:38 AM)
Trà Bồng: Hội nghị tập huấn công tác khuyến học và xây dựng các mô hình học tập
Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác khuyến học và xây dựng các mô hình học tập

       

            Vừa qua, UBND huyện Trà Bồng tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến học và xây dựng các mô hình học tập. Dự hội nghị có PCT UBND huyện Hồ Văn Thịnh và khoảng 120 đại biểu của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong huyện.

          Tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Kế hoạch số 386/KH ngày 22/02/2017 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn huyện Trà Bồng. Theo Kế hoạch, mục tiêu chung của huyện là đẩy mạnh các phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập trong toàn huyện phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở từng địa phương, đơn vị. Mục tiêu cụ thể là từ năm 2017 tiếp tục triển khai nhân rộng xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập trên địa bàn toàn huyện. Phấn đấu đến năm 2020 có100% cán bộ hội viên Hội Khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập, làm nòng cốt trong phong trào xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập ở địa phương, đơn vị; 60% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập” trên tổng số hộ gia đình trong huyện; 40% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”; 50% cộng đồng (thôn, tổ dân phố) đạt danh hiệu cộng đồng học tập; 30% xã, thị trấn đạt danh hiệu “cộng đồng học tập” cấp xã; 50% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đăng kí đạt danh hiệu “đơn vị học tập”.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai Công văn số 2592/UBND-VX ngày 13/12/2017 của UBND huyện về công tác khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; Hướng dẫn thực hiện việc đăng kí, đánh giá, cho điểm và công nhận các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập thuộc xã; Hướng dẫn đăng kí, đánh giá, cho điểm và công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập” thuộc huyện.

Xác định công tác khuyến học và xây dựng các mô hình học tập có ý nghĩa lớn trong việc khuyến khích phong trào học tập, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Do vậy, trong thời gian qua công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương luôn nhân được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của mặt trận và các cơ quan ban ngành từ huyện đến cơ sở.

                                                       Bài, ảnh: Thu Hương 

 

 

 

Xem tin theo ngày tháng:
 
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB