Xã hội học tập >> Mô hình, tài liệu xã hội học tập
Xã Tịnh Thọ sơ kết 5 năm xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2018
(Đăng lúc: 14/06/2018 03:32:22 PM)
Xã Tịnh Thọ sơ kết 5 năm xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2018
Đ/c: Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 1 tập thể và 1 cá nhân trong phong trào xây dựng xã hội học tập

             Sáng ngày 13.6.2018, xã Tịnh Thọ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020.

Năm 2014, xã Tịnh Thọ đã được huyện Sơn Tịnh chọn thí điểm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020. Trong đó chọn 2 thôn Thọ Nam và Thọ Bắc làm mô hình xây dựng xã hội học tập, trong 2 thôn lựa chọn mỗi thôn 2 khu dân cư tiêu biểu và 2 dòng họ tiêu biểu để thực hiện thí điểm, trong mỗi khu dân cư lựa chọn 2 gia đình tiêu biểu để thực hiện thí điểm. Đến nay, xã Tịnh Thọ đã xây dựng được 21 dòng họ học tập; 5 cộng đồng học tập ở mỗi thôn; 28 cộng đồng học tập ở khu dân cư, chùa, hội cha mẹ học sinh các trường; 6 đơn vị học tập; hơn 1.700 gia đình đăng ký gia đình học tập. Nhờ đó, tỷ lệ xóa mù chữ ở xã Tịnh Thọ đạt 100%, xã đạt chuẩn và duy trì phổ cập THCS, tiểu học, mầm non mức độ 1. Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp với các hội, đoàn thể xã và trung tâm dạy nghề - hỗ trợ nông dân tỉnh, trường Cơ giới số 3 để mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên, đoàn viên trên địa bàn xã. Qua 5 năm thực hiện xây dựng xã hội học tập, phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Tịnh Thọ được đẩy mạnh, hệ thống tổ chức Hội Khuyến học từ xã đến cơ sở được kiện toàn. Các phong trào thi đua khuyến học được đẩy mạnh và được nhân dân ủng hộ. Hoạt động xây dựng xã hội học tập bước đầu đã được hình thành và phát triển tại các gia đình, dòng họ và các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư. Công đoàn cơ sở xã đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, phong trào bảo vệ trật tự an toàn xã hội và hướng đến xây dựng một xã hội học tập vững mạnh trên địa bàn.

Trong thời gian đến, Hội khuyến học xã Tịnh Thọ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc xây dựng xã hội học tập. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nhằm đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn xã. Các trường, hội khuyến học xã phối hợp với UBMTTQVN xã và các hội đoàn thể để gắn kết phong trào xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ban Giám hiệu các trường phối hợp với Hội Khuyến học xã để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; chú trọng công tác vận động đóng góp của toàn dân cho hoạt động khuyến học, khuyến tài. Quan tâm phối hợp thực hiện tốt các chính sách đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, kịp thời phát hiện, có chính sách cụ thể để bồi dưỡng nhân tài; tăng cường, củng cố đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thường xuyên và xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Minh – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng xã hội học tập ở xã Tịnh Thọ. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, Hội Khuyến học xã Tịnh Thọ cần tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình ở dòng họ, cộng đồng, gia đình, trường học, khu dân cư; sớm hoàn thành các thủ tục để công nhận cộng đồng học tập cấp xã.

Tại hội nghị, Hội Khuyến học huyện đã trao Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học xã Tịnh Thọ năm 2017; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Hội Khuyến học tỉnh tặng 1 giấy khen cho Ban khuyến học dòng họ học tập họ Lâm, thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1998 – 2018. UBND xã Tịnh Thọ trao giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã hội học tập 5 năm giai đoạn 2013 – 2018.

Nhân dịp này, UBMTTQVN xã Tịnh Thọ đã trao 11 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và học sinh khuyết tật, với trị giá 500 ngàn đồng/suất trích từ nguồn Quỹ vì người nghèo của xã. 

Đức Văn

Xem tin theo ngày tháng:
 
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB