Xã hội học tập
Đón xuân Canh Tý 2020, cùng với nhiều niềm vui về thành quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh và huyện thì các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Minh, Tịnh Sơn lại thêm niềm vui mới khi được cán đích “Cộng đồng học tập” cấp xã cùng với sự cán đích 19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
17-01-2020  |  Xem chi tiết
25-03-2019  |  Xem chi tiết
16-07-2018  |  Xem chi tiết
14-06-2018  |  Xem chi tiết
12-06-2018  |  Xem chi tiết
23-05-2018  |  Xem chi tiết
28-03-2018  |  Xem chi tiết
23-03-2018  |  Xem chi tiết
11-04-2017  |  Xem chi tiết
11-04-2017  |  Xem chi tiết
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
  1    2    
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB