Tài trợ - học bổng
Ngày 05/9/2023, Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Thông báo xét cấp học bổng lần thứ XVIII, năm 2024. Xin đăng toàn văn thông báo nói trên.
08-09-2023  |  Xem chi tiết
Năm 2023, Hội đồng Quản lý Qũy học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng đã xét trao tặng cho 209 sinh viên có thành tích học tập giỏi, xuất săc 03 năm liên tục ( 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022) trong đó có 20 sinh viên hộ nghèo có học lực giỏi lực giỏi năm học 2021 - 2022. Hội Khuyến học tỉnh đăng tải giấy mời và danh sách 209 sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XVII năm 2023.
03-01-2023  |  Xem chi tiết
Ngày 15/9/2022, Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Thông báo xét cấp học bổng lần thứ XVII, năm 2023. Xin đăng toàn văn thông báo nói trên.
19-09-2022  |  Xem chi tiết
05-01-2022  |  Xem chi tiết
Ngày 25/9/2021, Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Thông báo xét cấp học bổng lần thứ XVI, năm 2022. Xin đăng toàn văn thông báo nói trên.
30-09-2021  |  Xem chi tiết
Năm 2021, Hội đồng quản lý Qũy học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng đã xét trao tặng cho 187 sinh viên có thành tích học tập giỏi, xuất sắc 03 năm học liên tục (2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020) và 07 sinh viên hộ nghèo có học lực giỏi năm học 2019 - 2020. Hội Khuyến học tỉnh đăng tải giấy mời và danh sách 194 sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XV, năm 2021.
26-01-2021  |  Xem chi tiết
Thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công nhận Điều lệ Qũy Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng; căn cứ nguồn quỹ vận động được và biên bản cuộc họp Hội đồng Quản lý Qũy ngày 09/11/2020, Hội Khuyến học tỉnh thông báo đối tượng, điều kiện và hồ sơ xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XV như sau:
12-11-2020  |  Xem chi tiết
25-12-2019  |  Xem chi tiết
Vui lòng tải các file đính kèm bên dưới để xem thông tin: + file 1: sinh viên thuộc hộ nghèo; + file 2: sinh viên học lực giỏi 03 năm liên tiếp; + file 3: sinh viên có học lực xuất sắc 3 năm liên tiếp
20-12-2019  |  Xem chi tiết
15-08-2019  |  Xem chi tiết
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
  1    2    3    
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB