Thông tin liên hệ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, xin liên hệ:

Hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi

 Địa chỉ: 38 Phan Chu Trinh - TP. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

Email: khuyenhoc_quangngai@yahoo.com; Tel: 055.3828779; Fax: 055.3711513

 

 

THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB