Tài trợ - học bổng >> Thông tin học bổng
THÔNG BÁO V/v xét cấp học bổng khuyến tài Phạm văn Đồng năm 2021
(Đăng lúc: 12/11/2020 08:48:18 AM)
THÔNG BÁO V/v xét cấp học bổng khuyến tài Phạm văn Đồng năm 2021
Thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công nhận Điều lệ Qũy Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng; căn cứ nguồn quỹ vận động được và biên bản cuộc họp Hội đồng Quản lý Qũy ngày 09/11/2020, Hội Khuyến học tỉnh thông báo đối tượng, điều kiện và hồ sơ xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XV như sau:

File đính kèm 

I, Đối tượng và điều kiện xét cấp học bổng:

1, Đối tượng:

- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi đang học Đại học hệ chính quy tập trung tại các trường Đại học công lập trên cả nước.

- Ưu tiên đối  với sinh viên là con hộ nghèo. 

2, Điều kiện: sinh viên đạt một trong những điều kiện sau đây:

- Sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi trở lên 03 năm liền kề (năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019 và 2019 – 2020); có số điểm từ 8,0 – 10,0 (thang điểm 10) hoặc 3,2 – 4,0 (thang điểm 4).

- Sinh viên thuộc diện con hộ nghèo đạt kết quả học tập loại giỏi trở lên trong năm học 2019 – 2020; có số điểm từ 8,0 – 10,0 (thang điểm 10) hoặc 3,2 – 4,0 (thang điểm 4).

- Sinh viên đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh hoặc giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia.

II, Mức cấp học bổng: chia làm 03 mức:

1, Sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc 03 năm liền hoặc đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh hoặc giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia: 5.000.000 đồng/suất;

2, Sinh viên đạt kết quả học tập giỏi 03 năm liền: 3.000.000 đồng/suất;

3, Sinh viên là con hộ nghèo (đối tượng ưu tiên) đạt kết quả học tập giỏi trở lên năm học 2019 – 2020: 3.000.000 đồng/suất.

III, Hồ sơ xin cấp học bổng:

1,  Đơn xin cấp học bổng – đánh máy vi tính trên giấy A4 (theo mẫu của Hội Khuyến học tỉnh – gửi kèm) có xác nhận của UBND địa phương nơi sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú.

2, Bảng điểm kết quả học tập do nhà trường ký, đóng dấu (bản gốc hoặc phô tô công chứng) từng năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019 và 2019 – 2020.

Lưu ý: các bảng điểm phải thể hiện rõ điểm trung bình từng học kỳ hoặc từng năm học. Trường hợp bảng điểm không thể hiện điểm trung bình, sinh viên buộc phải bổ sung kèm theo các giấy tờ chứng minh năm học đó được loại giỏi/xuất sắc như: bảng điểm in trên website nhà trường, giấy khen, giấy chứng nhận.v.v.

3, Đối với sinh viên đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh hoặc giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia: nộp bản phô tô công chứng giấy khen (hoặc giấy chứng nhận) đạt giải.

4, Đối với sinh viên con hộ nghèo, ngoài bảng điểm năm học 2019 – 2020 cần cung cấp giấy chứng nhận hộ nghèo (có số sổ hộ nghèo) do UBND xã, phường, thị trấn cấp trong năm 2020 (bản gốc hoặc phô tô công chứng).

Lưu ý: đối với sinh viên có kết quả học tập năm học 2019 – 2020 đạt loại giỏi trở lên nhưng chưa hội đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng (trừ sinh viên con hộ nghèo) thì tùy theo nguồn quỹ (nếu có) của Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố xem xét cấp học bổng khuyến học cho các em. Hồ sơ, thủ tục do Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố (nơi sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú) quy định và hướng dẫn sinh viên.

IV, Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức lễ trao học bổng:

1, Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/11 đến cuối giờ làm việc ngày 15/12/2020 tại văn phòng Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi (số 38 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi). Không nhận hồ sơ qua email.

2, Thời gian tổ chức lễ trao học bổng: sẽ được tổ chức vào 6 giờ 30 phút, ngày 27 tháng Chạp âm lịch (tức ngày 08/02/2021) tại trường Đại học Phạm Văn Đồng, số 986 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi).

3, Sinh viên cần lưu ý:

- Sinh viên đã nộp hồ sơ phải thường xuyên theo dõi thông tin trên Trang tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: hoikhuyenhoc.quangngai.gov.vn) để biết chi tiết.

- Sinh viên được nhận học bổng phải có mặt tại buổi lễ trao học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng, tuyệt đối không được nhờ người nhận thay. Nếu sinh viên nào không có mặt tại buổi lễ, Hội đồng quản lý Qũy sẽ không cấp học bổng và hủy giấy chứng nhận (trừ trường hợp đặc biệt có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và được Hội đồng quản lý quỹ xem xét chấp nhận).

- Hội Khuyến học tỉnh sẽ gửi giấy mời sinh viên nhận học bổng qua email của sinh viên, không gửi về địa phương như những lần trước. Vì vậy, sinh viên phải thường xuyên theo dõi email của mình để nhận thông tin.

Mọi chi tiết liên hệ Hội Khuyến học tỉnh qua điện thoại: 02553.828.779 hoặc qua địa chỉ email: khuyenhoc_quangngai@yahoo.com  

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

-          HĐQL Qũy HBKT Phạm Văn Đồng;

-          HKH các huyện, thành phố;

-          Ban Thường vụ Hội;

-          Trang tin HKH tỉnh;

-          Lưu VP, VT.

 

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Phạm Thanh Hải

 

Từ khóa:  học bổng khuyến tài phạm văn đồng hội khuyến học quảng ngãi
Xem tin theo ngày tháng:
 
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB